Slider

Rebuy Stars Zagreb

Najveći i najmoderniji automat klub u Hrvatskoj.

Slider2

Rebuy Stars Zagreb

Najveća ponuda automata najboljih svjetskih proizvođača!

Slider3

Rebuy Stars Zagreb

Uživajte u ugodnoj atmosferi.

Slider4

Rebuy Stars Zagreb

Besplatna hrana i piće za igrače.

Slider5

Rebuy Stars Zagreb

Koncerti, zabava i eventi za igrače.

NAGRADNA IGRA – PRAVILA

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN 87/09  – NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 08/10) društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb ( u daljnjem tekstu : Priređivač) koje zastupa Andrej Kremz, dana 04.10.2016. donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ZVIJEZDOM OD ZLATA DO VW PASSATA“

Članak 1.

 1. Naziv nagradne igre je „Zvijezdom od zlata do VW Passata“.
 2. Priređivač nagradne igre je društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB : 75327916219. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe Priređivača i samih igara na sreću na automatima u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.

Članak 2.

 1. Nagradna igra održava se u periodu od 22.10.2016. do 23.12.2016. godine u automat klubu REBUY STARS ZAGREB i sastoji se od osam (8) tjednih i jednog (1) glavnog izvlačenja.
 2. Nagradna igra počinje u subotu 22.10.2016. u 00:01 sati i završava u petak 23.12.2016. izvlačenjem glavne nagrade. Protokol završnog dana nagradne igre, odnosno završnog izvlačenja počinje u 21:30 h 23.12.2016.

Članak 3.

 1. Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu : Pravila) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici Priređivača: rebuystars.hr. Također, imena dobitnika nakon svakog tjednog, kao i nakon glavnog izvlačenja biti će objavljena na istoj internet stranici Priređivača.

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje ispune uvjete za sudjelovanje, a samim sudjelovanjem svaki sudionik prihvaća Pravila i potvrđuje upoznatost s istima.
 2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.
 3. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju zaposlenici outsourcing tvrtki koje ugovorno obavljaju djelatnosti zaštite i održavanja čistoće objekta za Priređivača.
 4. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju osobe koje imaju zabranu boravka i/ili korištenja usluga automat kluba.
 5. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi su sudionici suglasni i ovlašćuju Priređivača da, bez ikakve naknade, u promidžbene svrhe može koristiti podatke, fotografije i/ili videozapise njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri,  ostvarenoj nagradi, imenu i prezimenu i slično, i to u neograničenom broju zapisa/objava u  mediju po izboru Priređivača.

Članak 5.

 1. Sudionicima nagradne igre se smatraju sve punoljetne osobe koje u periodu trajanja nagradne igre na blagajni automat kluba REBUY STARS ZAGREB zatraže kupone za sudjelovanje u nagradnoj igri i ispune ga sukladno uvjetima iz Pravila.
 2. Za sudjelovanje u glavnom izvlačenju potrebno je popuniti GLAVNI kupon.
 3. Za sudjelovanje u tjednom izvlačenju potrebno je ispuniti TJEDNI kupon.
 4. GLAVNI kupon čine dva dijela. Prvi dio se sastoji od praznih polja u koja se upisuju podaci o sudioniku (obavezni označeni zvjezdicom): ime i prezime, adresa, broj važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) i email adresa. Drugi dio kupona se sastoji od osam (8) praznih polja podijeljenih na dvije (2) razine na koje se stavlja pečat s logom Priređivača.
 5. Za popunjavanje GLAVNOG kupona potrebni su prethodno navedeni pečati s logom Priređivača koji se dobivaju kada sudionik nagradne igre na blagajni automat kluba uplati minimalno 50 HRK te mu u visini uplaćenog iznosa bude izdan playable vaučer za igru na automatima (osim automata sa više sjedećih mjesta – rulet) za igre na sreću u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.  Za uplaćenih 50 HRK sudionik nagradne igre dobiva jedan (1) pečat, za 100 (sto) HRK dva (2) pečata, 150 (sto pedeset) kn tri (3) pečata, 200 (dvjesto) HRK četiri (4) pečata i tako dalje do maksimalnih osam (8) pečata za 400 (četiristo) HRK čime će biti otisnut maksimalni broj pečata po jednom GLAVNOM kuponu. Razina popunjenosti GLAVNOG kupona određuje koliko TJEDNIH kupona sudionik ostvaruje.
 6. Izdavanje playable vaučera nije potrebno za svakih pedeset (50) HRK posebno, odnosno moguće je izdavanje playable vaučera u iznosu koji sudionik želi (a dovoljnom za određeni broj pečata). Slijedom navedenog se ostvaruje pravo na broj pečata određen gore važećem rasponu u HRK.
 7. Važećim GLAVNIM kuponom se smatra onaj koji zadovoljava razinu popunjenosti od osam (8) pečata i ima popunjene sve potrebne podatke o sudioniku, označene zvjezdicom kao obavezne. Također, uz navedeno GLAVNI kupon mora imati spojenu potvrdu o izdaji playable vaučera s vidljivom vrijednosti u HRK. GLAVNI kupon ne smije biti oštećen, pošaran, iskrižan i slično. U slučaju da se izvuče nevažeći GLAVNI kupon, nastavlja se izvlačenje do prvog (1.) sljedećeg važećeg GLAVNOG kupona. Sve navedeno vrijedi uz uvjet da se izvučeni sudionik odnosno dobitnik javi tročlanoj Komisiji u roku 60 sekundi od prozivanja imena i prezimena s izvučenog GLAVNOG kupona.
 8. GLAVNI kupon se nakon pravilnog popunjavanja ubacuje u kutiju za glavno izvlačenje. GLAVNI kupon ubacuje sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 9. TJEDNI kupon se sastoji od praznih polja u koja se upisuju podaci o sudioniku (obavezni označeni zvjezdicom) : ime i prezime, adresa, broj važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) i serijski broj GLAVNOG kupona temeljem kojeg je ostvareno pravo na TJEDNI kupon.
 10. Pravo na TJEDNI kupon se ostvaruje nakon dobivena minimalno četiri (4) pečata na GLAVNOM kuponu. Proporcionalnim povećanjem navedenog znači da sudionik za dobivenih osam (8) pečata ostvaruje pravo na drugi (2.) TJEDNI kupon istog GLAVNOG kupona. Djelatnik automat kluba izdaje sudioniku nagradne igre TJEDNI KUPON odmah u trenutku otiska pečata na četvrto (4) odnosno osmo (8) prazno polje istog GLAVNOG KUPONA.
 11. Po jednom (1) GLAVNOM kuponu je moguće osvojiti maksimalno dva (2) TJEDNA kupona.
 12. TJEDNI kupon se nakon pravilnog popunjavanja ubacuje u kutiju za tjedna izvlačenja. TJEDNI kupon ubacuje sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 13. Svi sudionici imaju pravo na neograničen broj GLAVNIH odnosno TJEDNIH kupona ukoliko ispune uvjete za ostvarivanje pečata određene Pravilima.
 14. U tjednom izvlačenju sudjeluju svi važeći TJEDNI kuponi ubačeni u kutiju za tjedno izvlačenje u periodu od posljednjeg tjednog izvlačenja koje završava izvlačenjem svih tjednih nagrada prethodnog tjedna do 30 min prije početka tjednog izvlačenja toga tjedna. u odnosu na prvo (1.) tjedno izvlačenje to znači da u prvom (1.) tjednom izvlačenju sudjeluju svi TJEDNI kuponi ubačeni u kutiju za tjedna izvlačenja od početka nagradne igre 22.10.2016. u 00:01 h do 30 min prije početka prvog tjednog izvlačenja 28.10.2016. u 21 h.

Navedeno, uz iznimku ne vrijedi u posljednjem tjednu nagradne igre, budući da je posljednji tjedan nagradne igre moguće sudjelovati samo u „borbi“ za glavne nagrade, i neće biti održano tjedno izvlačenje.

 1. TJEDNI kuponi se prestaju izdavati završetkom tjednog izvlačenja koje počinje u petak 16.12.2016. , a koje je određeno kao posljednje tjedno izvlačenje nagradne igre.
 2. Svi TJEDNI kuponi koji ne budu izvučeni u tekućem tjednom izvlačenju se bacaju i ne sudjeluju u idućem  tjednom izvlačenju.
 3. Važećim TJEDNIM kuponom se smatra onaj koji ima upisane obavezne podatke o sudioniku označene zvjezdicom kao i serijski broj GLAVNOG kupona na temelju kojega je ostvareno pravo na TJEDNI kupon i sve uz uvjet da se izvučeni sudionik odnosno dobitnik javi tročlanoj Komisiji u roku 60 sekundi od prozivanja imena i prezimena s izvučenog TJEDNOG kupona.
 4. Ukoliko sudionik nagradne igre bude izvučen u tjednom izvlačenju kao dobitnik bilo koje nagrade, više nema pravo sudjelovati u izvlačenjima nagradnog fonda za taj tjedan. Ukoliko tokom tjednog izvlačenja isti sudionik s obzirom da je popunio više TJEDNIH kupona bude ponovno izvučen osvaja samo nagradu koja je prva izvučena bez obzira na vrijednost i vrstu nagrade. U tom slučaju njegov TJEDNI kupon se smatra nevažećim i više se ne vraća u kutiju s ostalim TJEDNIM kuponima.

Članak 6.

 1. TJEDNI kuponi se mogu ubacivati u kutiju najkasnije do 30 minuta prije početka tjednog izvlačenja.
 2. Tjedno izvlačenje započinje u 21:00 sat svaki petak na dane : 10.2016., 04.11.2016., 11.11.2016., 18.11.2016., 25.11.2016., 02.12.2016., 09.12.2016. i 16.12.2016.
 3. Sva tjedna izvlačenja se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb. Izvlačenja nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od strane Priređivača.
 4. Procedura tjednog izvlačenja se odvija na način da odabrani djelatnik automat kluba izvlači TJEDNI kupon iz kutije, te čita ime i prezime sudionika nagradne igre, a prozvani se mora u roku 60 sekundi javiti i predočiti važeći osobni dokument kao dokaz da je stvarni vlasnik TJEDNOG kupona koji je izvučen. Nakon utvrđivanja ispravnosti kupona sudionik ostvaruje pravo na nagradu koja je unaprijed određena i za koju je izvučen. Ukoliko je TJEDNI kupon nevažeći, izvlači se dalje do prvog sljedećeg važećeg TJEDNOG kupona.
 5. U svakom tjednom izvlačenju se izvlači deset dobitnika tjednog fonda nagrada. Dobitnici tjednog nagradnog fonda se izvlače na način da prvi (1.) izvučeni dobiva nagradu redni broj deset (10), drugi (2.) nagradu broj devet (9.), treći (3.) nagradu broj osam (8) i tako dalje do izvlačenja nagrade broj jedan (1).
 1. Nagrade za tjedna izvlačenja su:

Nagrada broj 10 – Promo vaučer 100 HRK

Nagrada broj 9 – Promo vaučer 100 HRK

Nagrada broj 8 – Promo vaučer 150 HRK

Nagrada broj 7 – Promo vaučer 150 HRK

Nagrada broj 6 – Promo vaučer 200 HRK

Nagrada broj 5 – Promo vaučer 200 HRK

Nagrada broj 4 – Promo vaučer 300 HRK

Nagrada broj 3 – ZIPPO upaljač

Nagrada broj 2 – Poklon bon Watch centar 500 kn

Nagrada broj 1 – Mobitel Samsung Galaxy A3

 1. Tjedno izvlačenje završava kada budu izvučeni dobitnici svih tjednih nagrada.
 2. Ukoliko je broj izvučenih važećih TJEDNIH kupona manji od nagrada predviđenih za nagradni fond toga tjedna, organizira se BONUS izvlačenje za preostale nagrade. Svi trenutni gosti automat kluba REBUY STARS ZAGREB se putem razglasa obavještavaju da imaju dodatnih 20 min da kupe playable vaučere u iznosu dovoljnom za ostvarivanje prava na TJEDNI(E) kupon(e) i popunjene ih ubace u kutiju iz koje će biti izvučeni dobitnici preostalih nepodijeljenih nagrada. Procedura samog BONUS izvlačenja je jednaka Pravilima za izvlačenje redovnog tjednog izvlačenja osim što U BONUS izvlačenju mogu sudjelovati sudionici koji su tokom toga tjednog izvlačenja već osvojili jednu od nagrada bez obzira na vrijednost i vrstu.
 3. Tjedne nagrade se uručuju dobitnicima odmah po završetku izvlačenja, te se upisuju podaci o dobitniku i arhiviraju dobitni TJEDNI kuponi.
 4. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.

Članak 7.

 1. GLAVNI kuponi se mogu ubacivati u kutiju za glavno izvlačenje najkasnije do 60 minuta prije početka glavnog izvlačenja.
 2. Glavno izvlačenje započinje 23.12.2016. u 21:30 h.
 3. Glavno izvlačenje se odvija u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb. Izvlačenje nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od Priređivača. Na glavnom izvlačenju će uz Komisiju biti prisutan i javni bilježnik.
 4. Komisija će nakon završetka izvlačenja u propisanom roku o tijeku izvlačenja i dobitnicima sastaviti zapisnik i dostaviti ga u nadležno tijelo i Priređivaču.
 5. Glavno izvlačenje se odvija na način da odabrani djelatnik automat kluba izvlači GLAVNI kupon iz kutije, te čita ime i prezime sudionika nagradne igre, a prozvani se mora u roku 60 sekundi javiti i predočiti važeći osobni dokument kao dokaz da je stvarni vlasnik GLAVNOG kupona koji je izvučen. Nakon utvrđivanja ispravnosti kupona sudionik ima priliku osvojiti jednu od tri (3) nagrade koje su dio nagradnog fonda za glavno izvlačenje. Ukoliko je izvučeni GLAVNI kupon nevažeći, izvlači se dalje do prvog sljedećeg važećeg GLAVNOG kupona.
 6. U glavnom izvlačenju se izvlače tri (3) sudionika koji imaju priliku osvojiti glavnu nagradu – automobil VW (dalje: Volkswagen) PASSAT. Sudionici glavnog izvlačenja, redoslijedom kojim su izvučeni izabiru od tri ponuđena VW ključa, koji će se nalaziti u zaključanoj prozirnoj kutiji i biti označeni rednim brojem od 1.-3., po jedan (1) VW ključ od kojih je samo jedan (1) ispravan i pali  automobil VW PASSAT.  Nakon što prvi sudionik odabere jedan (1) ključ idući sudionik odabire između preostala dva (2) ključa dok posljednji sudionik dobiva preostali treći ključ. Nakon što svi sudionici glavnog izvlačenja odaberu po jedan (1) VW ključ pristupa se utvrđivanju ispravnog ključa i dobitnika glavne nagrade.
 7. Od početka glavnog izvlačenja VW PASSAT će biti otključan i otvorenih vrata. Sudionici glavnog izvlačenja će redoslijedom kojim su bili izvučeni i s ključevima koje su odabrali jedan po jedan pokušati upaliti glavnu nagradu. Sudionik koji u tome uspije osvaja glavnu nagradu. Druga dva sudionika osvajaju jednake utješne nagrade.
 8. Nagrade za glavno izvlačenje su :

1 x VW PASSAT automobil – glavna nagrada

2 x Promo vaučer 5.000 HRK – utješna nagrada

 1. Glavno izvlačenje završava kada budu utvrđena 3 važeća sudionika za potencijalni dobitak glavne nagrade.
 2. Nakon glavnog izvlačenja se upisuju podaci o dobitniku i arhivira dobitni GLAVNI kupon.
 3. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.
 4. Nagradna igra završava utvrđivanjem dobitnika.

Članak 8.

NAGRADNI FOND

KOLIČINA VRSTA NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
16 100,00 kn promo vaučer 100,00 kn 1.600,00 kn
16 150,00 kn promo vaučer 150,00 kn 2.400,00 kn
16 200,00 kn promo vaučer 200,00 kn 3.200,00 kn
8 300,00 kn promo vaučer 300,00 kn 2.400,00 kn
8 ZIPPO upaljač 387,00 kn 3.096,00 kn
8 Poklon bon Watch centar 500,00 kn 4.000,00 kn
8 Mobitel Samsung Galaxy A3 1.806,25 kn 14.450,00 kn

 

2 5.000,00 kn promo vaučer 5.000,00 kn 10.000,00 kn
1 VW PASSAT 2.0 TDI 229.224,50 kn 229.224,50 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 270.370,50 kn
SLOVIMA : Dvjesto sedamdeset tisuća tristo sedamdeset kuna i pedeset lipa
Svi navedeni iznosi uključuju PDV

 

 

Članak 9.

 1. Dobitnici nagrada moraju biti prisutni prilikom izvlačenja i biti će usmeno obaviješteni o dobivenoj nagradi i točnom terminu i načinu njenog podizanja.
 2. Dobitnici svih nagrada moraju se, na zahtjev Priređivača, identificirati važećim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica).

Članak 10.

 1. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku . Priređivač ne snosi dodatne poreze i ostala javna davanja koji se mogu pojaviti prilikom registracije vozila ili prijenosa vlasništva vozila.

Članak 11.

 1. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Članak 12.

 1. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice Priređivača : rebuystars.hr

Članak 13.

 1. Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu obvjavljena na internet stranici Priređivača.

Članak 14.

 1. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu.

 

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, dana

11.10.2016. godine.

KLASA: UP/I-460-02/16-01/652

URBROJ: 513-07-21-01/16-3

Posjetite nas

Možemo osigurati našim gostima i igračima komfor, odlične nagradne igre, koncerte i ostale evente.

Za sve igrače je osigurano besplatno piće i hrana.

Kontaktirajte nas ili posjetite u Supernova centru u Buzinu, Novi Zagreb.