Slider

Rebuy Stars Zagreb

Najveći i najmoderniji automat klub u Hrvatskoj.

Slider2

Rebuy Stars Zagreb

Najveća ponuda automata najboljih svjetskih proizvođača!

Slider3

Rebuy Stars Zagreb

Uživajte u ugodnoj atmosferi.

Slider4

Rebuy Stars Zagreb

Besplatna hrana i piće za igrače.

Slider5

Rebuy Stars Zagreb

Koncerti, zabava i eventi za igrače.

NAGRADNA IGRA CRAZY MONDAY – PRAVILA

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN 87/09  – NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 08/10) društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb ( u daljnjem tekstu : Priređivač) koje zastupa Andrej Kremz, dana 24.08.2017. godine donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„CRAZY MONDAY “

Članak 1.

 1. Naziv nagradne igre je „CRAZY MONDAY“.
 2. Priređivač nagradne igre je društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB : 75327916219. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe Priređivača i samih igara na sreću na automatima u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.

Članak 2.

 1. Nagradna igra održava se u periodu od 11.09.2017. do 11.12.2017. godine u automat klubu REBUY STARS ZAGREB a sastoji se od četrnaest (14) tjednih izvlačenja.
 2. Nagradna igra počinje u ponedjeljak 11.09.2017. u 15:00 sati a završava u ponedjeljak 11.12.2017. godine završetkom posljednjeg tjednog izvlačenja.

Članak 3.

 1. Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu : Pravila) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici Priređivača: rebuystars.hr. Također, imena dobitnika nagradne igre nakon svakog tjednog, kao i nakon glavnog izvlačenja bit će objavljena na istoj internet stranici Priređivača.

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje ispune uvjete za sudjelovanje, a samim sudjelovanjem svaki sudionik prihvaća Pravila i potvrđuje upoznatost s istima.
 2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.
 3. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju zaposlenici outsourcing tvrtki koje ugovorno obavljaju djelatnosti zaštite i održavanja čistoće objekta za Priređivača.
 4. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju osobe koje imaju zabranu boravka i/ili korištenja usluga automat kluba.

                                                                    Članak 5.

 1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi su sudionici suglasni i ovlašćuju Priređivača da, bez ikakve naknade, u promidžbene svrhe može koristiti podatke, fotografije i/ili videozapise njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri,  ostvarenoj nagradi, imenu i prezimenu i slično, i to u neograničenom broju zapisa/objava u  mediju po izboru Priređivača.

Članak 6.

 1. Sudionicima (igračima) nagradne igre smatraju se osobe iz čl. 4 ovih Pravila  koje,  u periodu trajanja nagradne igre, ponedjeljkom u vremenu od 15:00 do 22:00 sata aktivno ulaže u igru  minimalno 1,80 HRK ( slovima: jednu kunu i osamdeset lipa) na nekom od igraćih mjesta u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.
 2. U tjednom izvlačenju ponedjeljkom sudjeluju sva igraća mjesta u automat klubu REBUY STARS ZAGREB na kojima u periodu trajanja nagradne igre na istek svakog punog sata  od 15:00 do 22:00 sati igrači aktivno ulažu ulog od minimalno 1,80 HRK ( slovima: jednu kunu i osamdeset lipa).

Članak 7.

 1. Tjedna izvlačenja ponedjeljkom započinju u 15:00 sati na dane 11.09., 18.09., 25.09., 02.10., 09.10., 16.10., 23.10., 30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12. i 11.12.2017. godine izvlačenjem prva dva (2) dobitnika koji imaju priliku osvojiti jednu od nagrada.
 2. Tjedna izvlačenja ponedjeljkom iz prethodne točke ovog članka na jednak se način nastavljaju na istek svakog punog sata u vrijeme 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 i 22:00 sati.
 3. Na svakom tjednom izvlačenju ukupno može biti nagrađeno maksimalno šesnaest (16) igrača.

                                                                    Članak 8.

Nagradna igra odvija se na sljedeći način:

 1. Procedura tjednog izvlačenja odvija na način da Komisija na istek punog sata uvidom u ON-LINE sustav utvrdi na kojim igraćim mjestima igrači aktivno ulažu u igru minimalno 1,80 HRK.
 2. Nakon što se utvrde i popišu sva igraća mjesta na kojima su igrači aktivno ulagali ovim Pravilima određen minimalni ulog, u kutiju za izvlačenje dobitnika se ubacuju plastične kartice s logom Priređivača i klupskim brojem igraćih mjesta koja su na gore opisan način ispunila uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri. Odabrani član Komisije iz kutije izvlači dvije (2) kartice s pripadajućim klupskim brojem igraćeg mjesta, a nagradu osvajaju igrači koji sjede za navedenim igraćim mjestima i vlasnici su kredita koji se može očitati na automatu.
 3. Nagrade su dva promo vaučera u iznosu od 100 i 200 HRK. Nagrade se nalaze u zatvorenim neprozirnim kuvertama, koje će se redom kojim su bili izvlačeni, ponuditi dobitnicima da odaberu koju kuvertu žele kao svoju nagradu. Slijedom navedenog znači da birati kuvertu može samo igrač čije je igraće mjesto bilo prvo izvučeno a drugi dobitnik osvaja preostalu kuvertu.
 4. Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom tjednog izvlačenja.
 5. Igraće mjesto na kojem je tijekom tjednih izvlačenja ponedjeljkom osvojena neka od nagrada može normalno sudjelovati u ostalim izvlačenjima tijekom dana.
 6. Ukoliko prilikom izvlačenja dobitnika isti igrač igra na više igraćih mjesta i oba izvučena igraća mjesta pripadaju istom igraču, isti osvaja samo jednu nagradu i nastavlja se izvlačenje dok se ne izvuče igrač koji u dotadašnjem tijeku izvlačenja nije osvojio nagradu.
 7. Igračima je zabranjeno u trenutku prozivanja dobitnog igraćeg mjesta ustupiti igraće mjesto nekoj drugoj osobi koja nije sudjelovala u igri na tom automatu.
 8. Igračima je zabranjeno prije početka utvrđivanja sudionika svih tjednih izvlačenja uplaćivati kredite na više od tri (3) automata odjednom.
 9. Priređivač zadržava pravo da ne uruči nagradu svakome za koga se utvrdi da pokušava na nepravedan i neistinit način steći pravo na istu.
 10. Ukoliko u trenutku isteka punog sata u automat klubu nema igrača koji aktivno ulažu ulog na igraćim mjestima, nagrade će ostati nepodijeljene i neće se prenositi u iduće izvlačenje.
 11. Ukoliko se u trenutku isteka punog sata u automat klubu nalaze samo igrači koji su tijekom dana već osvojili neku od nagrada, nagrade će ostati nepodijeljene i neće se prenositi u iduće izvlačenje.
 12. Osvojene nagrade se uručuju dobitnicima odmah po završetku izvlačenja, te se upisuju podaci o dobitniku.

Članak 9.

NAGRADNI FOND

KOLIČINA VRSTA NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
112 Promo vaučer 100 HRK 100 HRK 11.200 kn
112  Promo vaučer 200 HRK 200 HRK 22.400 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 33.600,00 kn
SLOVIMA : tridesettritisućešestokuna

Članak 10.

 1. Sva tjedna izvlačenja se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb.
 2. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.
 3. Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od strane Priređivača.
 4. Dobitnici nagrada moraju biti prisutni prilikom izvlačenja i bit će usmeno obaviješteni o dobivenoj nagradi i točnom terminu i načinu njenog podizanja.
 5. Dobitnici svih nagrada moraju se, na zahtjev Priređivača, identificirati važećim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica). Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

 1. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 12.

 1. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice Priređivača : rebuystars.hr

Članak 13.

 1. Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu objavljena na internet stranici Priređivača.

Članak 14.

 1. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

Za REBUY STARS d.o.o. :

Andrej Kremz, direktor

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, dana 01.rujna 2017. godine.

KLASA: UP/I-460-02/17-01/484

UR.broj : 513-07-21-01/17-3

 

Posjetite nas

Možemo osigurati našim gostima i igračima komfor, odlične nagradne igre, koncerte i ostale evente.

Za sve igrače je osigurano besplatno piće i hrana.

Kontaktirajte nas ili posjetite u Supernova centru u Buzinu, Novi Zagreb.