Pravila igre “Play smart – drive smart”

Pravila igre “Play smart – drive smart”

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN 87/09  – NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 08/10) društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb ( u daljnjem tekstu : Priređivač) koje zastupa Andrej Kremz, dana 6.12.2017. godine donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

„Play smart – drive Smart “

 

Članak 1.

 • Naziv nagradne igre je „Play smart – drive Smart“.
 • Priređivač nagradne igre je društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB : 75327916219. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe Priređivača i samih igara na sreću na automatima u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.

 

Članak 2.

 • Nagradna igra održava se u periodu od 13.01.2018. do 25.5.2018. godine u automat klubu REBUY STARS ZAGREB a sastoji se od osamnaest (18) tjednih i jednog glavnog izvlačenja.
 • Nagradna igra počinje u subotu 13.01.2018. u 07:00 sati a završava u petak 25.05.2018. godine izvlačenjem glavnih nagrada na glavnom izvlačenju koje počinje u 21:30 sati.

 

Članak 3.

 • Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu : Pravila) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici Priređivača: www.rebuystars.hr. Također, imena dobitnika nagradne igre nakon svakog tjednog, kao i nakon glavnog izvlačenja bit će objavljena na istoj  internet stranici Priređivača.

 

Članak 4.

 • Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje ispune uvjete za sudjelovanje, a samim sudjelovanjem svaki sudionik prihvaća Pravila  i potvrđuje upoznatost s istima.
 • Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.
 • Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju zaposlenici outsourcing tvrtki koje ugovorno obavljaju djelatnosti zaštite i održavanja čistoće objekta za Priređivača.
 • Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju osobe koje imaju zabranu boravka i/ili korištenja usluga automat kluba.

 

Članak 5.

 • Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi su sudionici suglasni i ovlašćuju Priređivača da, bez ikakve naknade, u promidžbene svrhe može koristiti podatke, fotografije i/ili videozapise  njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri,  ostvarenoj nagradi, imenu i prezimenu i slično, i to u neograničenom broju zapisa/objava u  mediju po izboru Priređivača.

 

Članak 6.

 • Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati „Rebuy stars Bonusing Card“ karticu(dalje u tekstu: Bonusing kartica). Navedena kartica se izrađuje na blagajni automat kluba svakom punoljetnom igraču koji to zatraži.
 • Sudionicima (igračima) nagradne igre smatraju se osobe iz čl. 4 ovih Pravila  koje,  u periodu trajanja nagradne igre na blagajni automat kluba REBUY STARS ZAGREB zatraže zamjenu određenog broj bodova sukladno ovim Pravilima za Tjedni i Glavni kupon.
 • Za sudjelovanje u tjednom izvlačenju potrebno je popuniti Tjedni kupon, dok je za sudjelovanje u glavnom izvlačenju potrebno popuniti Glavni kupon.
 • Glavni i Tjedni kupon sastoje se od praznih polja u koja se upisuju podaci o sudioniku (označeni zvjezdicom kao obavezni): ime i prezime, adresa, broj važećeg osobnog dokumenta(osobna iskaznica ili putovnica).
 • Za dobivanje Glavnog i Tjednog kupona potrebno je na blagajni automat kluba zamijeniti 30 bodova sa Bonusing kartice čime se istovremeno dobivaju oba kupona.
 • Važećim Glavnim i Tjednim kuponom se smatraju oni kuponi koji imaju čitko popunjene sve podatke o sudioniku označene zvjezdicom kao obavezne, te su neoštećeni ,nepošarani i slično.
 • Glavni kupon se nakon pravilnog popunjavanja ubacuje u kutiju za Glavno izvlačenje. Glavni kupon ubacuje sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 • Tjedni kupon se nakon pravilnog popunjavanja ubacuje u kutiju za Tjedna izvlačenja. Tjedni kupon ubacuje sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 • Svi sudionici imaju pravo na neograničen broj Tjednih i Glavnih kupona ispunjavanjem svih uvjeta određenih ovim Pravilima.

 

Članak 7.

 • U tjednom izvlačenju sudjeluju svi važeći Tjedni kuponi ubačeni u kutiju za tjedna izvlačenja u periodu od posljednjeg tjednog izvlačenja koje završava izvlačenje svih tjednih nagrada prethodnog tjedna do 5 minuta  prije početka tjednog izvlačenja tekućeg tjedna. U odnosu na prvo tjedno izvlačenje to znači da u prvom tjednom izvlačenju sudjeluju svi Tjedni kuponi ubačeni u kutiju za tjedna izvlačenja od početka nagradne igre 13.01.2017. u 07:00 sati do 5 min prije početka prvog tjednog izvlačenja 19.01.2017. u 20:00 sati.
 • Navedeno kao iznimka ne vrijedi u posljednjem tjednu nagradne igre, budući da da je posljednji tjedan nagradne igre moguće sudjelovati samo u „borbi“ za glavne nagrade i neće biti održano tjedno izvlačenje.
 • Tjedni kuponi mogu se ubacivati u kutiju za tjedna izvlačenja najkasnije do 5 minuta prije početka tjednog izvlačenja.
 • Tjedna izvlačenja započinju u 20:00 sati svaki petak na dane: 19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 23.02., 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03., 06.04., 13.04., 20.04., 27.04., 04.05., 11.05., i 18.05. 2018. godine.
 • Svi tjedni kuponi koji ne budu izvučeni u tekućem tjednom izvlačenju se bacaju i ne sudjeluju u idućem tjednom izvlačenju.
 • U glavnom izvlačenju sudjeluju svi važeći Glavni kuponi ubačeni u kutiju za glavno izvlačenje u periodu od početka nagradne igre do 30 minuta prije početka glavnog izvlačenja 25.05.2018. u 21:30 sati.
 • Svi sudionici tjednih i glavnog izvlačenja mogu osvojiti samo jednu nagradu na svakom pojedinom tjednom izvlačenju i samo jednu glavnu nagradu na glavnom izvlačenju.

 

Članak 8.

Tjedno izvlačenje odvija se na sljedeći način:

 • Odabrani član tročlane Komisije iz kutije za tjedna izvlačenja izvlači Tjedni kupon, te čita ime i prezime sudionika nagradne igre, a prozvani se mora u roku od 60 sekundi pojaviti i predočiti važeći osobni dokument kao dokaz da je vlasnik izvučenog Tjednog kupona.
 • Ukoliko se prozvani sudionik ne pojavi unutar 60 sekundi, a tokom izvlačenja bude opet prozvan budući da posjeduje više Tjednih kupona u kutiji za tjedna izvlačenja, biti će prozvan još jednom, odnosno ukupno dva puta. Nakon navedenog će svaki slijedeći njegov tjedni kupon biti nevažeći za to tjedno izvlačenje.
 • Ukoliko se sudionik pojavi u roku od 60 sekundi ostvaruje pravo na jednu od nagrada predodređenih za tjedni nagradni fond.
 • U svakom tjednom izvlačenju izvlači se deset dobitnika tjednog nagradnog fonda. Sudionici tjednog izvlačenja nakon što su izvučeni redom odabiru jednu od deset ponuđenih zatvorenih i zapečaćenih kuverti. Posljednji, deseti dobitnik, nema pravo birati kuvertu, već osvaja preostalu. U zatvorenim kuvertama se nalaze nagrade opisane u Čl. 8 stavak 5.
 • Nagrade za tjedna izvlačenja su:

4 x Promo vaučer 200 kn

2 x Promo vaučer 300 kn

2 x Promo vaučer 500 kn

1 x Promo vaučer 750 kn

1 x Promo vaučer 1.000 kn

 

 • Osvojene nagrade se uručuju dobitnicima odmah po završetku izvlačenja, te se upisuju podaci o dobitniku.
 • Tjedno izvlačenje završava kada budu izvučene sve nagrade tjednog nagradnog fonda, nakon čega se upisuju podaci o dobitniku i arhiviraju dobitni Tjedni kuponi.

Glavno izvlačenje odvija se na sljedeći način:

 • Odabrani član tročlane Komisije iz kutije za Glavno izvlačenje izvlači Glavni kupon, te čita ime i prezime sudionika nagradne igre, a prozvani se mora u roku od 60 sekundi pojaviti i predočiti važeći osobni dokument kao dokaz da je vlasnik izvučenog Glavnog kupona.
 • Ukoliko se prozvani sudionik ne pojavi unutar 60 sekundi, a tokom izvlačenja bude opet prozvan budući da posjeduje više Glavnih kupona u kutiji za Glavno izvlačenje, biti će prozvan još jednom, odnosno ukupno dva puta. Nakon navedenog će svaki slijedeći njegov Glavni kupon biti nevažeći za to glavno izvlačenje.
 • Ukoliko se sudionik pojavi u roku od 60 sekundi ostvaruje pravo na jednu od glavnih nagrada predodređenih za nagradni fond glavnog izvlačenja.
 • U glavnom izvlačenju izvlače se tri dobitnika. Dobitnici redom kako su izvučeni odabiru jedan od automobila marke Smart od kojih je jedan crne, jedan bijele i jedan crvene boje. Posljednji izvučeni dobitnik osvaja automobil koji je preostao nakon prva dva dobitnika.
 • Glavno izvlačenje završava utvrđivanjem posljednjeg od ukupno tri dobitnika automobila Smart, nakon čega se upisuju podaci o dobitniku i arhiviraju dobitni Glavni kuponi.

 

Članak 9.

NAGRADNI FOND

KOLIČINA VRSTA NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
72 Promo vaučer 200 kn 200 kn 14.400 kn
36 Promo vaučer 300 kn        300 kn  10.800 kn
36 Promo vaučer 500 kn 500 kn 18.000 kn
18 Promo vaučer 750 kn 750 kn 13.500 kn
18 Promo vaučer 1.000 kn 1.000 kn 18.000 kn
3 Smart Fortwo Coupe 52 kw 72.514,25 kn 217.542,75
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 292.242,75 kn
SLOVIMA : Dvjestodevedesetdvijetisućedvjestočetrdesetdvijekunesedamdesetpetlipa

 

Članak 10.

 • Sva tjedna i glavno izvlačenje se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb.
 • Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.
 • Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od strane Priređivača, a na glavnom izvlačenju će uz Komisiju biti prisutan i javni bilježnik.
 • Dobitnici nagrada moraju biti prisutni prilikom izvlačenja i bit će usmeno obaviješteni o dobivenoj nagradi i točnom terminu i načinu njenog podizanja.
 • Priređivač ne snosi dodatne poreze i ostala javna davanja koja se mogu pojaviti prilikom registracije vozila ili prijenosa vlasništva vozila.
 • Dobitnici svih nagrada moraju se, na zahtjev Priređivača, identificirati važećim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica).  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 11.

 • U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene tjednim ili glavnim nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 

Članak 12.

 • Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice Priređivača : www.rebuystars.hr

 

Članak 13.

 • Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu objavljena na internet stranici Priređivača.

 

Članak 14.

 • Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 15.

 • U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Za REBUY STARS d.o.o. :

Andrej Kremz, direktor

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, dana 13.prosinac 2017. godine.

KLASA: UP/I-460-02/17-01/739

UR.BROJ: 513-07-21-01/17-3