Slider

Rebuy Stars Zagreb

Najveći i najmoderniji automat klub u Hrvatskoj.

Slider2

Rebuy Stars Zagreb

Najveća ponuda automata najboljih svjetskih proizvođača!

Slider3

Rebuy Stars Zagreb

Uživajte u ugodnoj atmosferi.

Slider4

Rebuy Stars Zagreb

Besplatna hrana i piće za igrače.

Slider5

Rebuy Stars Zagreb

Koncerti, zabava i eventi za igrače.

NAGRADNA IGRA – PRAVILA

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN 87/09  – NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 08/10) društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb ( u daljnjem tekstu : Priređivač) koje zastupa Andrej Kremz, dana 24.08.2017. godine donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„EGT SLOT TOURNAMENT “

Članak 1.

 1. Naziv nagradne igre je „EGT SLOT TOURNAMENT“.
 2. Priređivač nagradne igre je društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB : 75327916219. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe Priređivača i samih igara na sreću na automatima u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.

Članak 2.

 1. Nagradna igra održava se u periodu od 15.09.2017. do 08.12.2017. godine u automat klubu REBUY STARS ZAGREB a sastoji se od trinaest (13) slot turnira.
 2. Nagradna igra počinje u petak 15.09.2017. u 21:00 sati a završava u petak 08.12.2017. godine završetkom posljednjeg slot turnira.

Članak 3.

 1. Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu : Pravila) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici Priređivača: rebuystars.hr. Također, imena dobitnika nagradne igre nakon svakog tjednog, kao i nakon glavnog izvlačenja bit će objavljena na istoj internet stranici Priređivača.

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje ispune uvjete za sudjelovanje, a samim sudjelovanjem svaki sudionik prihvaća Pravila i potvrđuje upoznatost s istima.
 2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.
 3. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju zaposlenici outsourcing tvrtki koje ugovorno obavljaju djelatnosti zaštite i održavanja čistoće objekta za Priređivača.
 4. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju osobe koje imaju zabranu boravka i/ili korištenja usluga automat kluba.

                                                                    Članak 5.

 1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi su sudionici suglasni i ovlašćuju Priređivača da, bez ikakve naknade, u promidžbene svrhe može koristiti podatke, fotografije i/ili videozapise njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri,  ostvarenoj nagradi, imenu i prezimenu i slično, i to u neograničenom broju zapisa/objava u  mediju po izboru Priređivača.

Članak 6.

 1. Sudionicima nagradne igre smatraju se osobe iz čl. 4 ovih Pravila koje se,  u periodu trajanja nagradne igre, petkom u vremenu od 17:00 do 20:50 sati na blagajni automat kluba REBUY STARS ZAGREB  prijave za sudjelovanje i ispune uvijete određene Pravilima dok se ne ispuni minimalna i/ili maksimalna kvota sudionika.
 2. Maksimalan broj sudionika po jednom slot turniru je trideset i šest (36) osoba, te se nakon što se prijavi maksimalan broj sudionika prijave zatvaraju.
 3. Minimalan broj sudionika po jednom slot turniru je dvanaest (12) osoba, te ukoliko se prijavi manje sudionika od navedenog turnir se neće održati, nagrade će ostati nepodijeljene i neće se prenositi u idući slot turnir.
 4. Za sudjelovanje u slot turniru potrebno je kupiti jedan cashable vaučer za igru na automatima u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna) i upisati se na popisnu listu u blagajni automat kluba. Upisivanje na popisnu listu vrši djelatnik automat kluba zaposlen u blagajni.
 5. Svaki sudionik može kupiti maksimalno jedan (1) vaučer za sudjelovanje u istom turniru.
 6. Svi igrači koji su se prijavili za sudjelovanje i kupili Cashable vaučer u iznosu od 50,00 kn, te je kasnije utvrđeno da se nije prijavio minimalan broj sudionika mogu svoje cashable vaučere bez naknade otkupiti na blagajnama automat kluba.

Članak 7.

 1. EGT slot turniri započinju u 21:00 sat svaki petak na dane : 09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12. i 08.12. tekuće 2017. godine.
 2. Odabrani djelatnik automat kluba nakon zatvaranja prijava u 20:50 sati utvrđuje da li se prijavio minimalni broj sudionika nakon čega iste dijeli u grupe ili obavještava ostale prijavljene da se turnir neće održati.
 3. Ukoliko se prijavi točno 12 sudionika u turniru će sudjelovati samo jedna grupa.
 4. Ukoliko se prijavi 13-24 sudionika u turniru će sudjelovati dvije grupe.
 5. Ukoliko se prijavi 25-36 sudionika u turniru će sudjelovati tri grupe.
 6. Svi sudionici se dijele u grupe s jednakim brojem sudionika po jednoj grupi osim u situaciji ako se prijavio takav broj sudionika da je nemoguće podijeliti sudionike podjednako. U takvom slučaju će prva grupa imati jednog sudionika više od ostalih grupa.
 7. Sudionici se dijele u grupe redoslijedom kojim su se prijavili za sudjelovanje.
 8. Nakon što se utvrdi broj grupa i raspodijele sudionici, turnir može započeti. Sudionici će od strane Priređivača biti usmeno obavješteni u kojoj grupi igraju turnir i na koja igraća mjesta trebaju sjesti.
 9. Turnir se igra na automatima proizvođača Euro games technology, model Stork terminal i serijskih brojeva od 121920 redom do 121931.
 10. U turniru svi sudionici igraju igru Burning hot te nije moguće samostalno mijenjati igru.
 11. Sudionici kupljeni cashable vaučer koji su kupili za sudjelovanje otkupljuju preko bill acceptora na igraće mjesto koje su izabrali i upisuje im se kredit od 50,00 kn. Sudionici više ne mogu mijenjati igraće mjesto i do kraja turnira igraju na igraćem mjestu na kojemu su započeli turnir.
 12. Odabrani djelatnik Priređivača provjerava da svi sudionici imaju jednak kredit od 50,00 kn, te im nakon navedenog izabire igru Burning hot i podešava početni ulog od 0,5 kn(slovima: pedeset lipa). Svi sudionici imaju jednake uvjete prije početka turnira.
 13. Svaka grupa ima tri eliminacijske runde koje traju svaka po tri (3) minute. Odabrani djelatnik Priređivača na početku svake eliminacijske runde daje znak za početak i na kraju za kraj. Vrijeme se mjeri putem štoperice i javno stoji vidljivo svim sudionicima.
 14. Nakon znaka za početak sudionici pokreću igru putem tipke Autoplay koju pritišću i po završetku eliminacijske runde odnosno isteku tri minute. Igračima nije dozvoljeno tokom igre mijenjati ulog, ubacivati novac, duplati dobitke, mijenjati igru i slično.
 15. Nakon svake eliminacijske runde povećava se ulog za 0,25 kn .(slovima: dvadesetpet lipa) Slijedom navedenog znači da se prva eliminacijska runda igra na ulog od 0,50 kn (slovima: pedeset lipa), druga na 0,75 kn (slovima: sedamdesetpet lipa) i treća na 1,00 kn (slovima: jedna kuna).
 16. Ovisno o prijavljenom broju sudionika odnosno veličini grupe, u svakoj eliminacijskoj rundi može ispasti od jednog do tri igrača. Ispadaju sudionici koji na istek tri minute imaju najmanje kredita na svom igraćem mjestu. Nakon svake eliminacijske runde odabrani djelatnik Priređivača popisuje kredite svih sudionika i utvrđuje sudionike koji napuštaju turnir i više ni na koji način ne sudjeluju u istome.
 17. Svi sudionici koji ispadnu u bilo kojoj fazi turnira preostali kredit ispisuju i isti pripada njima.
 18. U svakoj grupi nakon tri eliminacijske runde mora ostati tri igrača koji su uspjeli proći sve eliminacijske runde i završiti svoju grupu s najviše kredita na svojim igraćim mjestima.
 19. Ukoliko grupa sadrži takav broj sudionika da nije moguće da u svakoj eliminacijskoj rundi ispadne jednak broj igrača, uvijek će u prvoj ili prvoj i drugoj ispasti veći broj sudionika s obzirom na treću eliminacijsku rundu.
 20. Nakon što svaka grupa izluči tri sudionika s najviše kredita nakon eliminacijskih rundi, igra se FINALE turnira. Slijedom svega do sad navedenog u finalu može biti maksimalno devet a minimalno tri sudionika ovisno o broju prijavljenih igrača odnosno broju sastavljenih grupa. Finale turnira igra se četiri minute i cilj je nakon isteka vremena imati najviše kredita na igraćem mjestu. Prvih troje s najviše kredita osvajaju nagrade. Sudionik s najviše kredita osvaja glavnu nagradu 1 x 750,00 kn (slovima: sedamstopedeset kuna) promo vaučer, drugi po redu osvaja 1 x 500,00 kn (slovima: petsto kuna) promo vaučer i treći po redu 1 x 250,00 kn (slovima: dvestopedeset kuna) promo vaučer.
 21. U finalu se igra jednaka igra kao i u svim eliminacijskim rundama; Burning hot, ulog je 2,00 kn(slovima: dvije kune) i ne može se mijenjati, te se uvodi mogućnost duplanja osvojenih dobitka kroz igru putem opcije gamble koja nije postojala u grupnoj fazi turnira. Svi igrači koji sudjeluju u finalu sjede odnosno igraju za igraćim mjestima na kojima su igrali u grupnoj fazi turnira. Ukoliko je više igrača igralo za istim igraćim mjestom prednost ima onaj igrač koji je na kraju svoje grupe imao više kredita od ostalih koji su igrali na tome igraćem mjestu.
 1. Svaki od igrača koji je sudjelovao u finalu neovisno da li je osvojio neku od nagrada ispisuje kredit sa svog igraćeg mjesta, te isti pripada njemu.
 2. Priređivač zadržava pravo da ne uruči nagradu svakome za koga se utvrdi da pokušava na nepravedan i neistinit način steći pravo na istu.
 3. Osvojene nagrade se uručuju dobitnicima odmah po završetku izvlačenja, te se upisuju podaci o dobitniku.

Članak 8.

 

 

 

 

 

NAGRADNI FOND

KOLIČINA VRSTA NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
13 Promo vaučer 250,00 kn 250,00 kn 3.250,00 kn
13 Promo vaučer 500,00 kn 500,00 kn 6.500,00 kn
13 Promo vaučer 750,00 kn 750,00 kn 9.750,00 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 19.500,00 kn
SLOVIMA : devetnaesttisućapetstokuna

Članak 9.

 1. Sva tjedna izvlačenja se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb.
 2. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.
 3. Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od strane Priređivača.
 4. Dobitnici nagrada moraju biti prisutni prilikom izvlačenja i bit će usmeno obaviješteni o dobivenoj nagradi i točnom terminu i načinu njenog podizanja.
 5. Dobitnici svih nagrada moraju se, na zahtjev Priređivača, identificirati važećim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica).
 6. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.

 1. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 11.

 1. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice Priređivača : rebuystars.hr

Članak 12.

 1. Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu objavljena na internet stranici Priređivača.

Članak 13.

 1. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

Za REBUY STARS d.o.o. :

Andrej Kremz, direktor

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, dana

6.rujna 2017. godine.

KLASA: UP/I-460-02/17-01/491

UR.BROJ: 513-07-21-01/17-3

Posjetite nas

Možemo osigurati našim gostima i igračima komfor, odlične nagradne igre, koncerte i ostale evente.

Za sve igrače je osigurano besplatno piće i hrana.

Kontaktirajte nas ili posjetite u Supernova centru u Buzinu, Novi Zagreb.