Slider

Rebuy Stars Zagreb

Najveći i najmoderniji automat klub u Hrvatskoj.

Slider2

Rebuy Stars Zagreb

Najveća ponuda automata najboljih svjetskih proizvođača!

Slider3

Rebuy Stars Zagreb

Uživajte u ugodnoj atmosferi.

Slider4

Rebuy Stars Zagreb

Besplatna hrana i piće za igrače.

Slider5

Rebuy Stars Zagreb

Koncerti, zabava i eventi za igrače.

PRAVILA NAGRADNE IGRE „REBUY STARS & MINI“

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN 87/09  – NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 08/10) društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb ( u daljnjem tekstu : Priređivač) koje zastupa Andrej Kremz, dana 31.01.2017. donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„REBUY STARS & MINI“

Članak 1.

 1. Naziv nagradne igre je „REBUY STARS & MINI“.
 2. Priređivač nagradne igre je društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB : 75327916219. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe Priređivača i samih igara na sreću na automatima u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.

Članak 2.

 1. Nagradna igra održava se u periodu od 18.02.2017. do 09.06.2017. godine u automat klubu REBUY STARS ZAGREB i sastoji se od petnaest (15) tjednih, tri (3) mjesečna i jednog (1) glavnog izvlačenja.
 2. Nagradna igra počinje u subotu 18.02.2017. u 00:01 sati i završava u petak 09.06.2017. izvlačenjem glavne nagrade. Protokol završnog dana nagradne igre, odnosno završnog izvlačenja počinje u 21:30 h 09.06.2017.

Članak 3.

 1. Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu : Pravila) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici Priređivača: rebuystars.hr. Također, imena dobitnika nakon svakog tjednog, kao i nakon glavnog izvlačenja biti će objavljena na istoj internet stranici Priređivača.

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje ispune uvjete za sudjelovanje, a samim sudjelovanjem svaki sudionik prihvaća Pravila i potvrđuje upoznatost s istima.
 2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.
 3. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju zaposlenici outsourcing tvrtki koje ugovorno obavljaju djelatnosti zaštite i održavanja čistoće objekta za Priređivača.
 4. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju osobe koje imaju zabranu boravka i/ili korištenja usluga automat kluba.
 5. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi su sudionici suglasni i ovlašćuju Priređivača da, bez ikakve naknade, u promidžbene svrhe može koristiti podatke, fotografije i/ili videozapise njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri,  ostvarenoj nagradi, imenu i prezimenu i slično, i to u neograničenom broju zapisa/objava u  mediju po izboru Priređivača.

Članak 5.

 1. Sudionicima nagradne igre se smatraju sve punoljetne osobe koje u periodu trajanja nagradne igre na blagajni automat kluba REBUY STARS ZAGREB zatraže kupone za sudjelovanje u nagradnoj igri i ispune ga sukladno uvjetima iz Pravila.
 2. Za sudjelovanje u mjesečnom i glavnom izvlačenju potrebno je popuniti GLAVNI kupon.
 3. Za sudjelovanje u tjednom izvlačenju potrebno je ispuniti TJEDNI kupon.
 4. GLAVNI kupon čine dva dijela. Prvi dio se sastoji od praznih polja u koja se upisuju podaci o sudioniku (označeni zvjezdicom kao obavezni): ime i prezime, adresa, broj važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Drugi dio kupona se sastoji od osam (8) praznih polja podijeljenih na dvije (2) razine na koje se stavlja pečat s logom Priređivača.
 5. Za popunjavanje GLAVNOG kupona potrebni su prethodno navedeni pečati s logom Priređivača koji se dobivaju kada sudionik nagradne igre na blagajni automat kluba uplati minimalno 50 HRK te mu u visini uplaćenog iznosa bude izdan playable vaučer za igru na automatima za igre na sreću u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.  Za uplaćenih 50 HRK sudionik nagradne igre dobiva jedan (1) pečat, za 100 (sto) HRK dva (2) pečata, 150 (sto pedeset) kn tri (3) pečata, 200 (dvjesto) HRK četiri (4) pečata i tako dalje do maksimalnih osam (8) pečata za 400 (četiristo) HRK čime će biti otisnut maksimalni broj pečata po jednom GLAVNOM kuponu.
 6. Izdavanje playable vaučera nije potrebno za svakih pedeset (50) HRK posebno, odnosno moguće je izdavanje playable vaučera u iznosu koji sudionik želi (a dovoljnom za određeni broj pečata). Slijedom navedenog se ostvaruje pravo na broj pečata određen gore važećem rasponu u HRK.
 7. Važećim GLAVNIM kuponom se smatra onaj koji zadovoljava razinu popunjenosti od osam (8) pečata i ima popunjene sve potrebne podatke o sudioniku, označene zvjezdicom kao obavezne. Također, uz navedeno GLAVNI kupon mora imati spojenu potvrdu o izdaji playable vaučera s vidljivom vrijednosti u HRK. GLAVNI kupon ne smije biti oštećen, pošaran, iskrižan i slično. U slučaju da se izvuče nevažeći GLAVNI kupon, nastavlja se izvlačenje do prvog (1.) sljedećeg važećeg GLAVNOG kupona. Sve navedeno vrijedi uz uvjet da se izvučeni sudionik odnosno dobitnik javi tročlanoj Komisiji u roku 60 sekundi od prozivanja imena i prezimena s izvučenog GLAVNOG kupona.
 8. GLAVNI kupon se nakon pravilnog popunjavanja ubacuje u kutiju za mjesečna i glavno izvlačenje. GLAVNI kupon ubacuje sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 9. TJEDNI kupon se sastoji od praznih polja u koja se upisuju podaci o sudioniku (obavezni označeni zvjezdicom) : ime i prezime, adresa, broj važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) i serijski broj GLAVNOG kupona temeljem kojeg je ostvareno pravo na TJEDNI kupon.
 10. Pravo na TJEDNI kupon se ostvaruje nakon što se otisne svih osam (8) pečata na GLAVNOM kuponu. Djelatnik automat kluba izdaje sudioniku nagradne igre TJEDNI kupon odmah u trenutku otiska pečata na osmo (8.) prazno polje GLAVNOG kupona.
 11. Po jednom (1) GLAVNOM kuponu je moguće osvojiti maksimalno jedan (1) TJEDNI kupon.
 12. TJEDNI kupon se nakon pravilnog popunjavanja ubacuje u kutiju za tjedna izvlačenja. TJEDNI kupon ubacuje sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 13. Svi sudionici imaju pravo na neograničen broj GLAVNIH odnosno TJEDNIH kupona ukoliko ispune uvjete za ostvarivanje pečata određene Pravilima.
 14. U tjednom izvlačenju sudjeluju svi važeći TJEDNI kuponi ubačeni u kutiju za tjedno izvlačenje u periodu od posljednjeg tjednog izvlačenja koje završava izvlačenjem svih tjednih nagrada prethodnog tjedna do 10 min prije početka tjednog izvlačenja toga tjedna. U odnosu na prvo (1.) tjedno izvlačenje to znači da u prvom (1.) tjednom izvlačenju sudjeluju svi TJEDNI kuponi ubačeni u kutiju za tjedna izvlačenja od početka nagradne igre 18.02.201. u 00:01 h do 10 min prije početka prvog tjednog izvlačenja 24.02.2017. u 21 h.

Navedeno, uz iznimku ne vrijedi u posljednjem tjednu nagradne igre, budući da je posljednji tjedan nagradne igre moguće sudjelovati samo u „borbi“ za glavne nagrade, i neće biti održano tjedno izvlačenje.

 1. TJEDNI kuponi se prestaju izdavati završetkom tjednog izvlačenja koje počinje u petak 02.06.2017. , a koje je određeno kao posljednje tjedno izvlačenje nagradne igre.
 2. Svi TJEDNI kuponi koji ne budu izvučeni u tekućem tjednom izvlačenju se bacaju i ne sudjeluju u idućem  tjednom izvlačenju.
 3. Važećim TJEDNIM kuponom se smatra onaj koji ima upisane obavezne podatke o sudioniku označene zvjezdicom kao i serijski broj GLAVNOG kupona na temelju kojega je ostvareno pravo na TJEDNI kupon i sve uz uvjet da se izvučeni sudionik odnosno dobitnik javi tročlanoj Komisiji u roku 60 sekundi od prozivanja imena i prezimena s izvučenog TJEDNOG kupona.
 4. Ukoliko sudionik nagradne igre bude izvučen u tjednom izvlačenju kao dobitnik bilo koje nagrade, više nema pravo sudjelovati u izvlačenjima nagradnog fonda za taj tjedan. Ukoliko tokom tjednog izvlačenja isti sudionik s obzirom da je popunio više TJEDNIH kupona bude ponovno izvučen osvaja samo nagradu koja je prva izvučena bez obzira na vrijednost i vrstu nagrade. U tom slučaju njegov TJEDNI kupon se smatra nevažećim i više se ne vraća u kutiju s ostalim TJEDNIM kuponima.

Članak 6.

 1. TJEDNI kuponi se mogu ubacivati u kutiju najkasnije do 10 minuta prije početka tjednog izvlačenja.
 2. Tjedno izvlačenje započinje u 21:00 sat svaki petak na dane : 24.02.2017., 03.03.2017., 10.03.2017., 17.03.2017., 24.03.2017., 31.03.2017., 07.04.2017., 14.04.2017., 21.04.2017., 28.04.2017., 05.05.2017., 12.05.2017., 19.05.2017., 26.05.2017. i 02.06.2017.
 3. Sva tjedna izvlačenja se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb. Izvlačenja nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od strane Priređivača.
 4. Procedura tjednog izvlačenja se odvija na način da odabrani član Komisije izvlači TJEDNI kupon iz kutije, te čita ime i prezime sudionika nagradne igre, a prozvani se mora u roku 60 sekundi javiti i predočiti važeći osobni dokument kao dokaz da je stvarni vlasnik TJEDNOG kupona koji je izvučen. Ukoliko se prozvani sudionik ne pojavi unutar 60 sekundi, a tokom izvlačenja bude opet prozvan za neku od nagrada budući da ima više TJEDNIH kupona u kutiji, biti će prozvan maksimalno još dvaput, nakon čega će svaki slijedeći njegov kupon biti nevažeći za to tjedno izvlačenje. Nakon utvrđivanja ispravnosti kupona sudionik ostvaruje pravo na jednu od nagrada predodređenih za tjedni nagradni fond koju sam odabere bez da unaprijed zna o kojoj je nagradi riječ . Ukoliko je TJEDNI kupon nevažeći, izvlači se dalje do prvog sljedećeg važećeg TJEDNOG kupona.
 5. U svakom tjednom izvlačenju se izvlači osam (8) dobitnika tjednog fonda nagrada. Dobitnici tjednog nagradnog fonda se traže na način da redom kojim su izvučeni sami odabiru jednu od osam (8) zapečaćenih i rednim brojevima označenih kuverti u kojoj se nalaze nagrade koje su dio tjednog nagradnog fonda. Posljednji sudionik ne može birati, on osvaja nagradu iz kuverte koja je preostala.
 1. Nagrade za tjedna izvlačenja su:

4 x Promo vaučer 500 HRK

2 x Promo vaučer 750 HRK

1 x Promo vaučer 1000 HRK

1 x Promo vaučer 1500 HRK

 1. Tjedno izvlačenje završava kada budu izvučeni dobitnici svih tjednih nagrada.
 2. Ukoliko je broj izvučenih važećih TJEDNIH kupona manji od nagrada predviđenih za nagradni fond toga tjedna, organizira se BONUS izvlačenje za preostale nagrade. Svi trenutni gosti automat kluba REBUY STARS ZAGREB se putem razglasa obavještavaju da imaju dodatnih 20 min da kupe playable vaučere u iznosu dovoljnom za ostvarivanje prava na TJEDNI(E) kupon(e) i popunjene ih ubace u kutiju iz koje će biti izvučeni dobitnici preostalih nepodijeljenih nagrada. Procedura samog BONUS izvlačenja je jednaka Pravilima za izvlačenje redovnog tjednog izvlačenja osim što U BONUS izvlačenju mogu sudjelovati sudionici koji su tokom toga tjednog izvlačenja već osvojili jednu od nagrada bez obzira na vrijednost i vrstu.
 3. Tjedne nagrade se uručuju dobitnicima odmah po završetku izvlačenja, te se upisuju podaci o dobitniku i arhiviraju dobitni TJEDNI kuponi.
 4. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.

Članak 7.

 1. GLAVNI kuponi se mogu ubacivati u kutiju za mjesečna i glavno izvlačenje najkasnije do 10 minuta prije početka mjesečnog i 30 minuta prije početka glavnog izvlačenja.
 2. Mjesečno izvlačenje započinje nakon tjednog izvlačenja na dane: 24.03.2017., 28.04.2017. i 02.06.2017.
 3. Glavno izvlačenje održava se 09.06.2017. s početkom u 21:30 h.
 4. Mjesečna i glavno izvlačenje se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb. Izvlačenje nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od Priređivača. Na glavnom izvlačenju će uz Komisiju biti prisutan i javni bilježnik.
 5. Komisija će nakon završetka mjesečnih i glavnog izvlačenja u propisanom roku o tijeku izvlačenja i dobitnicima sastaviti zapisnik i dostaviti ga u nadležno tijelo i Priređivaču.
 6. Mjesečna i glavno izvlačenje se odvijaju na način da odabrani član Komisije izvlači GLAVNI kupon iz kutije, te čita ime i prezime sudionika nagradne igre, a prozvani se mora u roku 60 sekundi javiti i predočiti važeći osobni dokument kao dokaz da je stvarni vlasnik GLAVNOG kupona koji je izvučen.
 7. U svakom od tri (3) mjesečna izvlačenja se traži dobitnik jedne (1) nagrade koja je unaprijed određena od strane Priređivača, a radi se od mobitelu IPHONE 7. Sudionik nagradne igre može biti dobitnik samo jednog mjesečnog izvlačenja. Ukoliko se isti dobitnik mjesečne nagrade ponovi na nekom od idućih mjesečnih izvlačenja i bude izvučen kao i prisutan, taj GLAVNI kupon se smatra nevažećim i izvlači se novi važeći kupon. Potencijalni nevažeći kuponi se nakon utvrđivanja dobitnika mjesečnog izvlačenja ponovno vraćaju u kutiju za sudjelovanje u glavnom izvlačenju.
 8. Dobitni GLAVNI kupon mjesečnog izvlačenja se izvlači iz kutije za GLAVNE kupone i izvučeni kupon više ne može sudjelovati u izvlačenju za glavnu nagradu.
 9. Kutija za GLAVNE kupone se pečati markicom Priređivača (naljepnica s logom) na početku nagradne igre i otvara se prilikom mjesečnih izvlačenja. Nakon izvlačenja i utvrđivanja dobitnika toga mjesečnog izvlačenja kutija se ponovno zapečaćuje i otvara tek pri slijedećem mjesečnom izvlačenju, odnosno nakon zadnjeg mjesečnog na glavnom izvlačenju.
 10. GLAVNI kuponi se ne vade i ne bacaju iz kutije za glavno izvlačenje sve do završetka nagradne igre. Kao iznimka, jedini kuponi koji će biti izvađeni su već spomenuti dobitni kuponi mjesečnih izvlačenja iz točke 8. ovog članka. Svi GLAVNI kuponi za koje se sudionici ne pojave nakon prozivanja imena i prezimena s kupona će biti vraćeni u kutiju kako bi mogli sudjelovati u glavnom izvlačenju.
 11. Nagrade za glavno izvlačenje su:

1 x MINI COOPER automobil – glavna nagrada

1 x Promo vaučer 10.000 HRK – druga nagrada

1 x Promo vaučer 5.000 HRK – treća nagrada

 1. Glavno izvlačenje se odvija na način da se prvo izvlači dobitnik za promo vaučer od 5.000 kn, zatim dobitnik za promo vaučer od 10.000 kn i na kraju dobitnik glavne nagrade automobila MINI COOPER. Za svaku od navedenih nagrada glavnog nagradnog fonda vrijede pravila jednaka svim izvlačenjima u ovoj nagradnoj igri, a navedeno podrazumijeva da se sudionik čije se ime i prezime pročita s kupona mora u roku 60 sekundi pojaviti pred tročlanom Komisijom i predočiti valjani osobni dokument kao i to da sami kupon mora biti važeći i sadržavati sve parametre određene ovim Pravilima.
 2. Nakon glavnog izvlačenja se upisuju podaci o dobitniku i arhiviraju dobitni GLAVNI kuponi.
 3. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.
 4. Nagradna igra završava utvrđivanjem svih dobitnika.

Članak 8.

NAGRADNI FOND

KOLIČINA VRSTA NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
60 500,00 kn promo vaučer 500,00 kn 30.000,00 kn
30 750,00 kn promo vaučer 750,00 kn 22.500,00 kn
15 1.000,00 kn promo vaučer 1.000,00 kn 15.000,00 kn
15 1.500,00 kn promo vaučer 1.500,00 kn 22.500,00 kn

 

3 Mobitel IPHONE 7 5.920,00 kn 17.760,00 kn

 

1 5.000,00 kn promo vaučer 5.000,00 kn 5.000,00 kn
1 10.000,00 kn promo vaučer 10.000,00 kn 10.000,00 kn
1 MINI COOPER 179.314,58 kn 179.314,58 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 302.074,58 kn
SLOVIMA : tristo dvije tisuće sedamdeset četiri kune i pedeset osam lipa
Svi navedeni iznosi uključuju PDV

 

Članak 9.

 1. Dobitnici nagrada moraju biti prisutni prilikom izvlačenja i biti će usmeno obaviješteni o dobivenoj nagradi i točnom terminu i načinu njenog podizanja.
 2. Dobitnici svih nagrada moraju se, na zahtjev Priređivača, identificirati važećim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica).

Članak 10.

 1. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku . Priređivač ne snosi dodatne poreze i ostala javna davanja koji se mogu pojaviti prilikom registracije vozila ili prijenosa vlasništva vozila.

Članak 11.

 1. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika. 

Članak 12.

 1. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice Priređivača : rebuystars.hr

Članak 13.

 1. Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu obvjavljena na internet stranici Priređivača.

Članak 14.

 1. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

Za REBUY STARS d.o.o. :

Andrej Kremz, direktor

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, dana ___________.

UP/

UR.broj :

 

Posjetite nas

Možemo osigurati našim gostima i igračima komfor, odlične nagradne igre, koncerte i ostale evente.

Za sve igrače je osigurano besplatno piće i hrana.

Kontaktirajte nas ili posjetite u Supernova centru u Buzinu, Novi Zagreb.