Slider

Rebuy Stars Zagreb

Najveći i najmoderniji automat klub u Hrvatskoj.

Slider2

Rebuy Stars Zagreb

Najveća ponuda automata najboljih svjetskih proizvođača!

Slider3

Rebuy Stars Zagreb

Uživajte u ugodnoj atmosferi.

Slider4

Rebuy Stars Zagreb

Besplatna hrana i piće za igrače.

Slider5

Rebuy Stars Zagreb

Koncerti, zabava i eventi za igrače.

PRAVILA NAGRADNE IGRE „SPIN YOUR WIN“

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN 87/09  – NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 08/10) društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb ( u daljnjem tekstu : Priređivač) koje zastupa Andrej Kremz, dana 12.01.2018. godine donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„SPIN YOUR WIN “

Članak 1.

 1. Naziv nagradne igre je „SPIN YOUR WIN“.
 2. Priređivač nagradne igre je društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB : 75327916219. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe Priređivača i samih igara na sreću na automatima u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.

Članak 2.

 1. Nagradna igra održava se u periodu od 10.02.2018. do 07.04.2018. godine u automat klubu REBUY STARS ZAGREB a sastoji se od devet (9) tjednih izvlačenja.
 2. Nagradna igra počinje u subotu 10.02.2018. u 20:00 sati a završava u subotu 07.04.2018. godine završetkom posljednjeg tjednog izvlačenja.

Članak 3.

 1. Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu : Pravila) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici Priređivača: rebuystars.hr. Također, imena dobitnika nagradne igre nakon svakog tjednog, kao i nakon glavnog izvlačenja bit će objavljena na istoj internet stranici Priređivača.

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje ispune uvjete za sudjelovanje, a samim sudjelovanjem svaki sudionik prihvaća Pravila i potvrđuje upoznatost s istima.
 2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.
 3. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju zaposlenici outsourcing tvrtki koje ugovorno obavljaju djelatnosti zaštite i održavanja čistoće objekta za Priređivača.
 4. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju osobe koje imaju zabranu boravka i/ili korištenja usluga automat kluba.

                                                                    Članak 5.

 1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi su sudionici suglasni i ovlašćuju Priređivača da, bez ikakve naknade, u promidžbene svrhe može koristiti podatke, fotografije i/ili videozapise njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri,  ostvarenoj nagradi, imenu i prezimenu i slično, i to u neograničenom broju zapisa/objava u  mediju po izboru Priređivača.

 

 

 

Članak 6.

 1. Sudionicima (igračima) nagradne igre smatraju se osobe iz čl. 4 ovih Pravila  koje  se u periodu trajanja nagradne igre subotom u vremenu od 17:00 do 19:55 sati na blagajni automat kluba REBUY STARS ZAGREB  prijave za sudjelovanje.
 2. Za sudjelovanje u tjednim izvlačenjima potrebno je kupiti jedan PLAYABLE vaučer za igru na automatima u iznosu od stotinu (100) kuna.
 3. Svaki sudionik može kupiti maksimalno jedan (1) vaučer za sudjelovanje.
 1. Prilikom kupnje navedenog vaučera sudionik dobiva potvrdu o kupnji čija se kopija ubacuje u kutiju za tjedna izvlačenja, nakon čega je potrebno predočiti osobni dokument(osobnu iskaznicu ili putovnicu).
 2. Kopiju potvrde o kupnji ubacuje u kutiju za tjedna izvlačenja sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 3. Prilikom izvlačenja dobitnika, sudionik mora kod sebe imati original potvrde o kupnji playable vaučera u iznosu od 100 HRK koji mu je izdan na blagajni automat kluba prilikom prijave za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.
 4. U tjednom izvlačenju sudjeluju sve kopije potvrda o kupnji playable vaučera ubačene u kutiju za tjedna izvlačenja u periodu od 17:00 – 19:55 sati na dan izvlačenja. U odnosu na prvo (1.) tjedno izvlačenje to znači da u prvom (1.) tjednom izvlačenju sudjeluju sve potvrde ubačene u kutiju za tjedna izvlačenja od početka nagradne igre 10.02.2018. u 17:00 sati do pet (5) min prije početka prvog tjednog izvlačenja 10.02.2018. u 20 h.
 5. Sve kopije potvrda koje ne budu izvučene u tekućem tjednom izvlačenju se bacaju i ne sudjeluju  u idućem tjednom izvlačenju.
 6. Važećom kopijom potvrde o izdaji playable vaučera se smatra ona koja na sebi sadrži datum i vrijeme o izdaji u tekućem danu izvlačenja i u periodu od 17:00 – 19:55 sati i koja je u vrijednosti od 100 HRK. Svaka kopija koja sadrži neki drugi datum, vrijeme ili vrijednost smatrati će se nevažećom, odnosno pokušajem da netko na nepravedan način pokušava steći pravo na nagradu.

Članak 7.

 1. Kopije potvrda o kupnji playable vaučera od 100 HRK se mogu ubacivati u kutiju najkasnije do 5 minuta prije početka tjednog izvlačenja.
 2. Tjedna izvlačenja započinju u 20:00 sati svaku subotu na dane : 10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03. i 07.04. tekuće 2018. godine.
 3. Procedura tjednog izvlačenja se odvija na način da odabrani član Komisije izvlači kopiju potvrde o kupnji playable vaučera iz kutije, te čita serijski broj potvrde, a svi sudionici moraju provjeriti svoje originalne potvrde o kupnji i ukoliko imaju identičan pročitani serijski broj  javiti se tročlanoj Komisiji u roku 60 sekundi i predočiti potvrdu o kupnji vaučera kao dokaz da je stvarni vlasnik izvučenog listića i toga serijskog broja.. Ukoliko se nitko ne javi kao vlasnik pročitanog serijskog broja unutar 60 sekundi, izvlačenje se nastavlja do idućeg važećeg dobitnika.
 4. Nakon što se utvrdi da je određeni sudionik izvučen odnosno da će biti nagrađen, slijedi utvrđivanje njegove nagrade. Nagrađivanje se utvrđuje putem velikog kola koje na sebi sadrži polja s nagradama, odnosno svojevrsnog „kola sreće“. Kolo se sastoji od cilindra i pokazivača nagrade. Sudionik pomoću ručke predviđene za vrtnju cilindra pokreće cilindar i to u smjeru kazaljke na satu. Cilindar mora napraviti minimalno tri (3) puna kruga prije zaustavljanja.

Nakon što se cilindar zaustavi, pokazivač će pokazati koju nagradu je osvojio izabrani sudionik.

Svaki sudionik vrti cilindar samo jedanput, osim u situaciji ako se nakon prve vrtnje pokazivač zaustavi na polju x2, u tom slučaju vrti dvaput, odnosno onoliko puta do utvrđivanja njegovog dobitka.

Postupak izvlačenja se ponavlja sve dok se ne izvuče tjedni nagradni fond u iznosu od tri tisuće kuna (3.000 HRK) ili se izvuku svi sudionici, nakon čega završava tjedno izvlačenje.

 1. Sudionici dnevnog izvlačenja se izvlače od 20:00 sati svakih 15 minuta po dva sudionika sve dok ne bude izvučen ukupan dnevni nagradni fond od 3.000 kn. Navedeno znači da se po dva sudionika izvlače u 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00; 21:15 sati i tako dalje.
 2. Cilindar se sastoji od 10 polja jednake veličine, zlatne ili ljubičaste boje i sljedećeg sadržaja:

 

3 polja – 200 KN                                      1 polje – 500 KN

2 polja – 250 KN                                     1 polje – x2

1 polje – 300 KN                                    

1 polje – 350 KN                                    

1 polje – 400 KN                                     

 

 1. Polje x2(množi puta dva) označuje da se osvojeni dobitak udvostručuje. Navedeno polje, odnosno umnožavanje dobitka se osvaja samo u situaciji ukoliko prilikom prve vrtnje svakog od sudionika pokazivač stane na polje x2. Nakon toga sudionik ponovno vrti cilindar i osvaja dobitak udvostručen za iznos na koji mu je stao pokazivač nakon druge vrtnje. Ukoliko i nakon druge, odnosno više vrtnji pokazivač stane na polje x2 sudionik vrti cilindar do trenutka kada mu se pokazivač zaustavi na nekom od polja sa vrijednosti u kunama. Neovisno o tome što je u nekoliko vrtnji sudionik možda dobio x2 nekoliko puta dobitak se udvostručuje samo jedanput.
 2. U trenutku kada ukupno podijeljeni iznos dođe na točno 1.800 kn ili prijeđe navedeni iznos, pokriva se polje x2 i više ne sudjeluje u računanju dobitka za to dnevno izvlačenje.
 3. U trenutku kada ukupno podijeljeni iznos dođe na točno 2.300 kn ili prijeđe navedeni iznos, pokrivaju se polja 400 kn i 500 kn i više ne sudjeluju u računanju dobitaka za to dnevno izvlačenje.
 4. U trenutku kada ukupno podijeljeni iznos dođe na točno 2.700 kn ili prijeđe navedeni iznos, posljednji sudionik ne vrti kolo sreće nego osvaja preostali iznos do ukupnih 3.000 kn koliko je ukupni dnevni fond.
 5. Ukoliko tokom vrtnje cilindra dođe do kvara bilo koje vrste koji onemogući daljnje utvrđivanje dobitnika i njihovih nagrada, preostali nepodijeljeni iznos do ukupnih 3.000 HRK biti će ravnomjerno raspodijeljen na sve preostale sudionike iz kutije za izvlačenje koji do trenutka navedenog kvara nisu bili nagrađeni.
 6. Osvojene nagrade se uručuju dobitnicima odmah po završetku izvlačenja, te se upisuju podaci o dobitniku i arhiviraju dobitne potvrde o kupnji playable vaučera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 8.

NAGRADNI FOND

KOLIČINA VRSTA NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
1 Nagradni fond promo vaučera 10.02.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 17.02.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 24.02.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 03.03.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 10.03.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 17.03.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 24.03.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 31.03.18. / 3.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 07.04.18. / 3.000 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 27.000,00 kn
SLOVIMA : dvadesetsedamtisućakuna

 

 

Članak 9.

 1. Sva tjedna izvlačenja se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb.
 2. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.
 3. Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od strane Priređivača.
 4. Dobitnici nagrada moraju biti prisutni prilikom izvlačenja i bit će usmeno obaviješteni o dobivenoj nagradi i točnom terminu i načinu njenog podizanja.
 5. Dobitnici svih nagrada moraju se, na zahtjev Priređivača, identificirati važećim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica).
 6. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.

 1. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 11.

 1. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice Priređivača : rebuystars.hr

Članak 12.

 1. Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu objavljena na internet stranici Priređivača.

 

Članak 13.

 1. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

 

 

 

Za REBUY STARS d.o.o. :

 

 

Andrej Kremz, direktor

 

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, dana 17. siječanj 2018. godine.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/20

UR.BROJ: 513-07-21-01/18-3

 

Posjetite nas

Možemo osigurati našim gostima i igračima komfor, odlične nagradne igre, koncerte i ostale evente.

Za sve igrače je osigurano besplatno piće i hrana.

Kontaktirajte nas ili posjetite u Supernova centru u Buzinu, Novi Zagreb.