Slider

Rebuy Stars Zagreb

Najveći i najmoderniji automat klub u Hrvatskoj.

Slider2

Rebuy Stars Zagreb

Najveća ponuda automata najboljih svjetskih proizvođača!

Slider3

Rebuy Stars Zagreb

Uživajte u ugodnoj atmosferi.

Slider4

Rebuy Stars Zagreb

Besplatna hrana i piće za igrače.

Slider5

Rebuy Stars Zagreb

Koncerti, zabava i eventi za igrače.

PRAVILA NAGRADNE IGRE „SPIN YOUR WIN“

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN 87/09  – NN 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 08/10) društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb ( u daljnjem tekstu : Priređivač) koje zastupa Andrej Kremz, dana 19.06.2017. donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„SPIN YOUR WIN“

Članak 1.

 1. Naziv nagradne igre je „SPIN YOUR WIN“.
 2. Priređivač nagradne igre je društvo Rebuy stars d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB : 75327916219. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe Priređivača i samih igara na sreću na automatima u automat klubu REBUY STARS ZAGREB.

Članak 2.

 1. Nagradna igra održava se u periodu od 04.07.2017. do 29.09.2017. godine u automat klubu REBUY STARS ZAGREB i sastoji se od dvadeset šest (26) dnevnih izvlačenja.
 2. Nagradna igra počinje u utorak 04.07.2017. u 15 h sati i završava u petak 29.09.2017. završetkom posljednjeg dnevnog izvlačenja.

Članak 3.

 1. Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu : Pravila) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici Priređivača: rebuystars.hr. Također, imena dobitnika nakon svakog tjednog, kao i nakon glavnog izvlačenja biti će objavljena na istoj internet stranici Priređivača.

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje ispune uvjete za sudjelovanje, a samim sudjelovanjem svaki sudionik prihvaća Pravila i potvrđuje upoznatost s istima.
 2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.
 3. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju zaposlenici outsourcing tvrtki koje ugovorno obavljaju djelatnosti zaštite i održavanja čistoće objekta za Priređivača.
 4. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju osobe koje imaju zabranu boravka i/ili korištenja usluga automat kluba.
 5. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi su sudionici suglasni i ovlašćuju Priređivača da, bez ikakve naknade, u promidžbene svrhe može koristiti podatke, fotografije i/ili videozapise njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri,  ostvarenoj nagradi, imenu i prezimenu i slično, i to u neograničenom broju zapisa/objava u  mediju po izboru Priređivača.

Članak 5.

 1. Sudionicima nagradne igre se smatraju sve punoljetne osobe koje se u periodu trajanja nagradne igre na dane dnevnih izvlačenja u vremenu od 15:00 do 19:45 sati na blagajni automat kluba REBUY STARS ZAGREB prijave za sudjelovanje i ispune uvijete određene Pravilima.
 2. Za sudjelovanje u dnevnim izvlačenjima potrebno je kupiti jedan PLAYABLE vaučer za igru na automatima u iznosu od 30 kn i upisati se na popisnu listu u blagajni automat kluba. Upisivanje na popisnu listu vrši djelatnik automat kluba zaposlen u blagajni.
 3. Svaki sudionik može kupiti maksimalno jedan (1) vaučer za sudjelovanje.
 4. Prilikom kupnje navedenog vaučera sudionik dobiva potvrdu o kupnji čija se kopija ubacuje u kutiju za dnevna izvlačenja, nakon čega je potrebno predočiti osobni dokument(osobnu iskaznicu ili putovnicu) i upisati se na popisnu listu svih sudionika.
 5. Popisna lista služi kao pregled svih kupljenih playable vaučera odnosno sudionika, te kako nitko od njih ne može doći u mogućnost da kupi više vaučera za sudjelovanje.
 6. Kopiju potvrde o kupnji ubacuje u kutiju za dnevna izvlačenja sudionik osobno ili uz njegovo odobrenje i prisutnost djelatnik automat kluba.
 7. Prilikom izvlačenja dobitnika, sudionik mora kod sebe imati original potvrde o kupnji playable vaučera u iznosu od 30 kn koji mu je izdan na blagajni automat kluba prilikom prijave za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.
 8. U dnevnom izvlačenju sudjeluju sve kopije potvrda o kupnji playable vaučera ubačene u kutiju za dnevna izvlačenja u periodu od 15:00 – 19:45 sati na dan izvlačenja. U odnosu na prvo (1.) dnevno izvlačenje to znači da u prvom (1.) dnevnom izvlačenju sudjeluju sve potvrde ubačene u kutiju za dnevna izvlačenja od početka nagradne igre 04.07.2017. u 15:00 h do 15 min prije početka prvog dnevnog izvlačenja 04.07.2017. u 20 h.
 9. Sve kopije potvrda koje ne budu izvučene u tekućem dnevnom izvlačenju se bacaju i ne sudjeluju u idućem  dnevnom izvlačenju.
 10. Važećom kopijom potvrde o izdaji playable vaučera se smatra ona koja na sebi sadrži datum i vrijeme o izdaji u tekućem danu izvlačenja i u periodu od 15:00 – 19:45 h i koja je u vrijednosti od 30 kn. Svaka kopija koja sadrži neki drugi datum, vrijeme ili vrijednost smatrati će se nevažećom, odnosno pokušajem da netko na nepravedan način pokušava steći pravo na nagradu.
 11. Ukoliko sudionik nagradne igre bude izvučen u dnevnom izvlačenju kao dobitnik bilo koje nagrade, više nema pravo sudjelovati u izvlačenjima nagradnog fonda za taj dan kao ni sudjelovati za neku treću osobu.

Članak 6.

 1. Kopije potvrda o kupnji playable vaučera od 30 kn se mogu ubacivati u kutiju najkasnije do 15 minuta prije početka dnevnog izvlačenja.
 2. Dnevna izvlačenja započinju u 20:00 sati svaki utorak i petak na dane : 07., 07.07., 11.07., 14.07., 18.07., 21.07., 25.07., 28.07., 01.08., 04.08., 08.08., 11.08., 15.08., 18.08., 22.08., 25.08., 29.08., 01.09., 05.09., 08.09., 12.09., 15.09., 19.09., 22.09., 26.09. i 29.09. tekuće 2017. godine.
 3. Sva dnevna izvlačenja se odvijaju u automat klubu REBUY STARS ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb. Izvlačenja nadgleda tročlana Komisija unaprijed određena od strane Priređivača.
 1. Procedura dnevnog izvlačenja se odvija na način da odabrani član Komisije izvlači kopiju potvrde o kupnji playable vaučera iz kutije, te čita serijski broj potvrde, a svi sudionici moraju provjeriti svoje originalne potvrde o kupnji i ukoliko imaju identičan pročitani serijski broj javiti se tročlanoj Komisiji u roku 60 sekundi i predočiti potvrdu o kupnji vaučera kao dokaz da je stvarni vlasnik izvučene kopije potvrde i toga serijskog broja.. Ukoliko se nitko ne javi kao vlasnik pročitanog serijskog broja odnosno potvrde unutar 60 sekundi, izvlačenje se nastavlja do idućeg važećeg dobitnika.
 2. Nakon što se utvrdi da je određeni sudionik izvučen odnosno da će biti nagrađen, slijedi utvrđivanje njegove nagrade. Nagrađivanje se utvrđuje putem velikog kola koje na sebi sadrži polja s nagradama, odnosno svojevrsnog „kola sreće“. Kolo se sastoji od cilindra i pokazivača nagrade. Sudionik pomoću ručke predviđene za vrtnju cilindra pokreće cilindar i to u smjeru kazaljke na satu. Cilindar mora napraviti minimalno tri (3) puna kruga prije zaustavljanja. Nakon što se cilindar zaustavi, pokazivač će pokazati koju nagradu je osvojio izabrani sudionik. Svaki sudionik vrti cilindar samo jedanput, osim u situaciji ako se nakon prve vrtnje pokazivač zaustavi na polju x2 ili x3, u tom slučaju vrti dvaput, odnosno do utvrđivanja njegovog dobitka. Postupak se ponavlja sve dok se ne izvuče dnevni nagradni fond u iznosu od 1.000 kn nakon čega završava dnevno izvlačenje.
 1. Cilindar se sastoji od 10 polja jednake veličine, različitih boja i potpuno različitog sadržaja:

          1 polje – 30 KN                                      1 polje – 80 KN

          1 polje – 45 KN                                     1 polje – 90 KN

          1 polje – 50 KN                                     1 polje – 100 KN

          1 polje – 60 KN                                     1 polje – x2

         1 polje – 75 KN                                     1 polje – x3

 1. Polja x2(množi puta dva) i x3(množi puta tri) označuju da se osvojeni dobitak udvostručuje odnosno utrostručuje ovisno o dobivenom polju. Navedena polja, odnosno umnožavanje dobitka se osvaja samo u situaciji ukoliko prilikom prve vrtnje svakog od sudionika pokazivač stane na polje x2 ili x3. Nakon toga sudionik ponovno vrti cilindar i osvaja dobitak udvostručen ili utrostručen, ovisno o tome što je dobio nakon prve vrtnje, sa iznosom na koji mu je stao pokazivač nakon druge vrtnje. Ukoliko i nakon druge, odnosno više vrtnji pokazivač stane na polja x2 ili x3 sudionik vrti cilindar do trenutka kada mu se pokazivač zaustavi na nekom od polja sa vrijednosti u kunama. Neovisno o tome što je u nekoliko vrtnji možda dobio i x2 i x3, množi se samo ono što je dobio nakon prve vrtnje cilindra sa prvim slijedećim dobitkom odnosno poljem sa vrijednosti u kunama.
 2. U trenutku kada ukupno podijeljeni iznos dođe na točno 650 kn ili prijeđe navedeni iznos, pokriva se polje x3 i više ne sudjeluje u računanju dobitka za to dnevno izvlačenje.
 3. U trenutku kada ukupno podijeljeni iznos dođe na točno 800 kn ili prijeđe navedeni iznos, pokriva se polje x2 i više ne sudjeluje u računanju dobitaka za to dnevno izvlačenje.
 4. U trenutku kada ukupno podijeljeni iznos dođe na točno 900 kn ili prijeđe navedeni iznos, posljednji sudionik ne vrti kolo sreće nego osvaja preostali iznos do ukupnih 1.000 kn koliko je ukupni dnevni fond.
 5. Osvojene nagrade se uručuju dobitnicima odmah po završetku izvlačenja, te se upisuju podaci o dobitniku i arhiviraju dobitne potvrde o kupnji playable vaučera.
 6. Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.

Članak 8.

NAGRADNI FOND

KOLIČINA VRSTA NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
1 Nagradni fond promo vaučera 4.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 7.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 11.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 14.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 18.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 21.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 25.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 28.7. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 1.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 4.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 8.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 11.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 15.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 18.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 22.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 25.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 29.8. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 1.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 5.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 8.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 12.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 15.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 19.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 22.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 26.9. / 1.000 kn
1 Nagradni fond promo vaučera 22.9. / 1.000 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 26.000,00 kn
SLOVIMA : dvadesetšesttisućakuna

Članak 9.

 1. Dobitnici nagrada moraju biti prisutni prilikom izvlačenja i biti će usmeno obaviješteni o dobivenoj nagradi i točnom terminu i načinu njenog podizanja.
 2. Dobitnici svih nagrada moraju se, na zahtjev Priređivača, identificirati važećim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica).

Članak 10.

 1. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku 

Članak 11.

 1. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od ukupnog dnevnog nagradnog fonda koji je predviđen za to dnevno izvlačenje, dodijeliti će se onoliko nagrada i u onolikom iznosu koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika i nagrada koje su osvojili.

Članak 12.

 1. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice Priređivača : rebuystars.hr 

Članak 13.

 1. Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu obvjavljena na internet stranici Priređivača.

Članak 14.

 1. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

Za REBUY STARS d.o.o. :

Andrej Kremz, direktor

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, dana 26. lipnja 2017., KLASA: UP/I-460-02/17-01/356; URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Posjetite nas

Možemo osigurati našim gostima i igračima komfor, odlične nagradne igre, koncerte i ostale evente.

Za sve igrače je osigurano besplatno piće i hrana.

Kontaktirajte nas ili posjetite u Supernova centru u Buzinu, Novi Zagreb.