Progresivni slot automati

Progresivni slot automati

Glavna odlika progresivnih slot automata je konstantno povećavajući jackpot koji se akumulira sa svakim ulogom igrača. Određeni postotak svakog uloga puni jackpot. Zato su jackpoti tih automata veći od ostalih.Progresivni slot automati su postali jako popularni tijekom godina. Postoje oni koji su povezani s ostalim automatima u automat klubu ili gradu, a nekad i u državi.

 

SAMOSTOJEĆI PROGRESIVNI SLOT AUTOMATI

Ti automati nisu povezani sa drugim automatima. Postoji određeni fiksni jackpot koji se povećava sa brojem uloga.

 

“KUĆNI” PROGRESIVNI SLOT AUTOMATI

To je više automata povezano u mrežu, a posjeduje ih jedan vlasnik. Mogu biti smješteni u jednom automat klubu ili u više njih ukoliko kompanija posjeduje više automat klubova.

 

“ŠIROKO RASPROSTRANJENI” SLOT  AUTOMATI

Ovi automati obično nude najveći jackpot. Kroz specijalnu mrežu povezano je više automata iz različitih automat klubova koji ne moraju biti vlasništvo jedne kompanije.